โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FixIt Center)
ศูนย์ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2553

 
1. ภารกิจศูนย์ซ่อมสร้าง
ประกอบด้วย บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และซ่อมมุ้งลวด

2. ภารกิจสุขอนามัยพื้นฐาน
ประกอบด้วย บริการตัดผม ซอยผม นวดฝ่าเท้า และทำลูกประคบสมุนไพร
3. ภารกิจพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประกอบด้วย การอบรมการทำของชำร่วยหอมระเหย ยาหม่องน้ำ น้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม